Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 22 grudnia 1818 r.

Umowa z rządem Królestwa Polskiego

w sprawie egzekucji aktów notarialnych.

Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego
i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 1819 r.

Nr 2507 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Oznajmujemy wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż upoważnieni uchwałą sejmową na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w Krakowie dnia 22 grudnia 1818 r. zapadłą w następującej osnowie: Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zważywszy, iż proponowane z strony dostojnego Rządu Królestwa Polskiego zawarcie dyplomatycznego układu, celem przyjmowania aktów przez notariuszów obydwóch krajów, któreby miały ważność w Królestwie Polskim, i nawzajem w Rzeczypospolitej Krakowskiej, pociągnie za sobą zmianę artykułów: 545 i 546 Kodeksu Postępowania i artykułów: 2123 i 2128 Kodeksu Cywilnego, jako praw w Kraju tutejszym obowiązujących, stanowi, co następuje.

Art. 1.

Akta przed notariuszami Królestwa Polskiego zawierane, tak w mieście Krakowie, jak i Jego Okręgu mięć będą moc egzekucyjną.

[hasła: notariusz, Królestwo Polskie, akt notarialny, egzekucja aktu notarialnego]

Art. 2.

Ustawa niniejsza stanie się obowiązującą od dnia ratyfikacji układu z strony Rządu Królestwa Polskiego, zaręczającego zupełną wzajemność co do akt przed

notariuszami Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu zawieranych; do czego Senat Rządzący potrzebne poczyni kroki.

[hasła: notariusz, Królestwo Polskie, akt notarialny, Senat Rządzący]

[akty prawne: Kodeks Cywilny Napoleona, art. 2123, 2128; Kodeks Postępowania Cywilnego z 1806 r., art. 545, 546]

Postanowienie niniejsze jednomyślnością przyjęte, od Prezesa Zgromadzenia Prawodawczego wraz z asesorami i sekretarzem podpisane, Senatowi Rządzącemu do ogłoszenia przesłać poleca.

Działo się i uchwalono na posiedzeniu Sejmu, w Krakowie dnia 22 grudnia 1818 r.

(podpisano) A. Morbitzer – prezydujący Zgromadzenia Reprezentantów; ks.

Mateusz Dubiecki – asesor; Franciszek Borgiasz Piekarski – asesor; Leon

Chwalibogowski – sekretarz.

(L.S.)

Uczyniliśmy należny krok w celu osiągnięcia zamiaru, w skutku czego, gdy odbieramy od Jaśnie Wielmożnego Zarzeckiego, radcy stanu, rezydenta i konsula generalnego Najjaśniejszego Cesarza Wszech Rosji Króla Polskiego, oświadczenie w dniu dzisiejszym uczynione , iż tenże Najjaśniejszy Cesarz i Król zezwolił, ażeby akta przed notariuszami publicznymi Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu zdziałane miały moc egzekucyjną i ważność swoją w Królestwie Polskim: postanowiliśmy również z naszej strony, iż akta przed notariuszami Królestwa Polskiego zawierane będą miały moc egzekucyjną i ważność swoją tak w mieście Krakowie, jak Jego Okręgu.

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie niniejsze z dniem 11 września roku bieżącego moc obowiązującą wziąć mające, od kogo należy dopełnionym było. Dla podania zaś do publicznej wiadomości umieścić go w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych rozkazaliśmy.

Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie, dnia 9 sierpnia 1819 r.

[Podpisy] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(M.P.)

Dzień ogłoszenia jest 11 września 1819 r.