Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 1 marca 1817 r.

Prawo względem rozebrania domów niektórych narodowych

i sprzedania placów

Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 1817 r.

Kopia do nr 648/682 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 1 marca br. odbytym, stosownie do wniesionego i w myśl art. XI. Konstytucji poprzednio od Senatu przyjętego projektu uchwalone zostało

Prawo względem rozebrania domów niektórych Narodowych

i sprzedania placów

Zważywszy iż w liczbie domów narodowych i gmachów publicznych znajdują się niektóre zupełnie spustoszałe, których podźwignienie znacznego by wymagało kosztu, a nie mogąc być użytymi na zamiary rządowe, wydatkowi temu odpowiadające, muszą być zburzonymi a place sprzedanymi, stanowimy, co następuje:

[hasła: budynki rządowe, gmachy publiczne, rozbiórka, wyburzenie domu]

Art. 1.

Dom Starościński zwany pod liczbą popisową 131 gmach spustoszały, niegdyś Grodem zwany; tudzież domy dawniej na mieszkanie burgrabiom Zamku

Krakowskiego przeznaczone, pod liczbami popisowymi 162 i 163, wszystkie w obwodzie zamkowym położone, przeznaczają się do rozebrania; a otrzymany stąd materiał ma być do fabryk rządowych użytym; lecz urzędownie winien być oszacowanym, a suma stąd wynikła, z funduszów na rzeczone fabryki przeznaczonych, do funduszu laudemiów przeniesioną. Place zaś na których te budowle stoją sprzedanymi na korzyść namienionego dopiero funduszu lub na użytek publiczny do upięknienia Miasta dążący, obroconymi zostać powinny.

[hasła: budynki rządowe, Zamek Królewski na Wawelu, upięknienie Krakowa, fundusz laudamialny]

Art. 2.

Ponieważ część gmachu starym Ratuszem zwanego od dawna na spichrze obrócona, podobnież w stanie opustoszałym znajduje się. Te więc spichrze mają być zburzonymi kosztem Skarbu i materiał na fabrykę skarbową użyty; na miejscu zaś wspomnianych dopiero opustoszałych murów inna jaka budowa dochód Skarbowi przynosząca i Miasto upiękniająca ma być wystawioną, ku czemu plany i projekty użycia potrzebnych funduszów Senat przyszłej Reprezentacji przedstawi. Wieża jednak Ratusza, miejsce dla głównej warty, czyli hauptwach, i korpus starego Ratusza od strony wieży, ma pozostać w całości.

[hasła: budynki rządowe, ratusz krakowski, Skarb Publiczny]

Postanowienie niniejsze jako prawo obowiązujące od Prezesa Zgromadzenia Prawodawczego wraz z asesorami i sekretarzem podpisane do ksiąg obrad naszych wciągnąć i Senatowi Rządzącemu do ogłoszenia przesłać polecamy.

Uchwalono jednomyślnie na Zgromadzeniu Prawodawczym, w Krakowie dnia 1 marca 1817 r.

(podpisano) Kajetan Ozdoba Florkiewicz – Prezes, Józef Leliwa Gołuchowski – asesor pierwszy, Jan Kanty Krzyżanowski – asesor drugi, Ignacy Ostaszewski – reprezentant gminy Bobrek, sekretarz Sejmu.

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby uchwała ta jako prawo obowiązujące uważaną i od kogo należy dopełnioną była. Dla podania zaś do publicznej wiadomości umieścić ją w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych rozkazaliśmy. Działo się na posiedzeniu Senatu, w Krakowie dnia 1 marca 1817 r.

(podpisano) Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.