Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 20 marca 1817 r.

Prawo o zmniejszeniu podatku ofiary 50 grosza z dóbr duchownych

Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 1817 r.

Nr 804 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 20 marca br. odbytym, stosownie do wniesionego i w myśl art. XI. Konstytucji poprzednio od Senatu przyjętego projektu uchwalone zostało:

Prawo względem zmniejszenia podatku ofiary pięćdziesiątego grosza z dóbr duchownych o jedną piątą część.

My, Zgromadzenie Prawodawcze Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zważywszy, iż bez uszkodzenia dochodów skarbowych, podatek ofiary pięćdziesiątego grosza z dóbr duchownych opłacany zmniejszonym nieco być może, stosownie do projektu wedle arykułu XI. Konstytucji przez Senat przyjętego stanowimy, co następuje :

Art. 1.

Z początkiem roku finansowego, to jest od dnia pierwszego czerwca 1817 r. podatek ofiary pięćdziesiątego grosza z dóbr duchownych w kraju Wolnym Miasta Krakowa położonych opłacany o jedną piątą część ma być zmniejszonym, to jest: iż posiadacze takowych dobr nie już pięćdziesiąt jak dotąd lecz czterdzieści od sta rocznie opłacać w zwyczajnych ratach winni.

[hasła: podatek ofiary 50 grosza, podatek ofiary 40 grosza, dobra duchowieństwa]

Art. 2.

Senat wykonanie niniejszej uchwały urządziwszy, zastosowanie onej do szczególnych kontrybuentów przywieść do skutku rozkaże.

[hasła: Skarb Publiczny, kontrybuent]

Postanowienie to jako prawo od dnia 1 czerwca 1817 r. obowiązujące, od Prezesa Zgromadzenia Prawodawczego wraz z asesorami i sekretarzem podpisane, do ksiąg obrad naszych wciągnąć, a Senatowi Rządzącemu do ogłoszenia przesłać polecamy. Uchwalone jednomyślnie na Zgromadzeniu Prawodawczym dnia 10 marca 1817 r. w Krakowie. (Podpisano) Kajetan Ozdoba Florkiewicz – Prezes. Józef Leliwa Gołuchowski – asesor pierwszy. Jan Kanty Krzyżanowski – asesor drugi. Ignacy Ostaszewski – reprezentant gminy Bobrek, sekretarz Sejmu.

(L.S.)

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby uchwała ta jako prawo obowiązujące uważaną i od kogo należy dopełnioną była. Dla podania zaś do publicznej wiadomości umieścić ją w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych rozkazaliśmy.

Działo się na posiedzeniu Senatu w Krakowie, dnia 20 marca 1817 r.

(podpisano) Wodzicki – Prezes Senatu Rządzącego,

Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.