Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 14 grudnia 1822 r.

Przeznaczenie 10 000 złp na mamki dla szpitala św. Łazarza

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1823 r.

Nr 4722 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 14 miesiąca grudnia roku bieżącego odbytym, zapadła jednomyślnością uchwała, mocą której toż Zgromadzenie Reprezentantów na uczynione ze strony Senatu Rządzącego przełożenie, oparte na słusznych powodach okazujących, że szpital św. Łazarza na Wesołej przy Krakowie, pod dozorem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia zostający, nie może z własnych funduszów zaspokoić długów mamkom wiejskim za karmienie podrzutków z dawnych lat należących, stanowi:

[hasła: szpital św. Łazarza, Zgromadzenie Reprezentantów, Senat Rządzący, mamka, karmienie niemowląt]

Art. 1.

Suma 10 000 złp na opłacenie zaległych należytości z dawnych lat mamkom za karmienie podrzutków przypadających, ma być z funduszu ogólnego krajowego na ten jeden raz wypłaconą.

[hasła: podrzutek, mamka, karmienie niemowląt]

Art. 2.

Sposób zaspokojenia tych długów i układania się z mamkami tak, aby wszystkie tego rodzaju należytości, były raz zupełnie umorzone, Senat Rządzący Radzie Gospodarczej przy tymże szpitalu poleci.

[hasła: szpital św. Łazarza, Rada Gospodarcza, Senat Rządzący]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby uchwała ta jako prawo od dnia 1 czerwca 1823 r. obowiązujące uważaną i od kogo zależeć będzie ściśle zachowaną była. Dla powszechnej zaś o tym wiadomości umieścić ją w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych rozkazaliśmy.

Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dnia 20 miesiąca grudnia 1822 r.

[Podpisy] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(M.P.)

Dzień ogłoszenia jest 1 czerwca 1823 r.