Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 2 stycznia 1822 r.

Zmniejszenie opłaty wpisu w sprawach ostatecznie nierozstrzygniętych

Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 1822 r.

Nr 47 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 2 stycznia 1822 r. uchwalone zostało jednomyślnością Prawo zmniejszające opłatę dodatkową wpisu w sprawach, gdzie zapadł wyrok spór ostatecznie nierozstrzygający, w osnowie następującej:

Zważywszy, iż ustanowiona patentem stemplowym Księstwa Warszawskiego dotąd obowiązującym opłata dodatkowa wpisu w sprawach, gdzie zapadł wyrok sporu ostatecznie nierozstrzygający uciążliwą staje się dla stron spór wiodących w przedmiotach małej wartości, z powodu iż takowa przenosi częstokroć ilość opłaty tytułem wpisu głównej sprawy wniesionej; końcem uproporcjonowania tejże stemplowej opłaty, stanowi, co następuje: Od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy opłata dodatkowa wpisu od stron spór wiodących w sprawach, gdzie zapadł wyrok przygotowawczy, przedstanowczy lub inny jakiejkolwiek głównej sprawy ostatecznie nierozstrzygający, stosownie do przepisu § 14 patentu stemplowego Księstwa Warszawskiego, dotąd w Kraju tutejszym obowiązującego pobierana, w razie gdzie by podług brzmienia dopiero powołanej ustawy w przedmiotach małej wartości przenosiła ilość opłaty tytułem wpisu do głównej sprawy wniesionej, ma być tylko w ilości równej tejże opłacie od stron spór wiodących wymaganą i uiszczaną.

[hasła: Księstwo Warszawskie, opłata wpisowa, wyrok sądowy, wyrok przedstanowczy, wyrok przygotowawczy, opłata stemplowa]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby uchwała ta jako prawo od dnia 1 marca 1822 r. obowiązujące uważanym i od kogo należy dopełnioną była.

Dla podania zaś do publicznej wiadomości umieścić ją w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych rozkazaliśmy.

Działo się na posiedzeniu Senatu, w Krakowie dnia 8 stycznia 1822 r.

(podpisano) Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(M.P.)

Dzień ogłoszenia jest 1 miesiąca marca 1822 r.