Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 2 stycznia 1822 r.

Podwyższenie opłaty wpisu w sprawach rozwodowych.

Dziennik Rozporządzeń Rządowych Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu z 1822 r.

Nr 47 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 2 stycznia 1822 r. uchwalone zostało jednomyślnością Prawo podwyższające opłatę wpisową w sprawach rozwodowych, mocą którego toż Zgromadzenie Reprezentantów, zważywszy, iż cena stempla kosztów sądowych ustawą sejmową byłego Księstwa Warszawskiego dotąd w Kraju Naszym obowiązującą, co do wpisów w sprawach rozwodowych oznaczona, zgodnie z dobrem publicznym podwyższoną być może, stanowi:

[hasła: Zgromadzenie Reprezentantów, Księstwo Warszawskie, opłata stemplowa, sprawy rozwodowe]

Art. 1.

Cena papieru stemplowego do wpisu w sprawach rozwodowych, prawem Sejmu Księstwa Warszawskiego w dniu 23 grudnia 1811 r. w Warszawie ogłoszonym, wedle § 10 lit. d najwyżej w kwocie 600 złp ustanowiona, oznacza się niniejszym w najwyższej kwocie 2000 złp; stopnie zaś niższej opłaty Sądy do proporcji majątku obydwóch osób rozwodzących się ustanawiać będą.

[hasła: opłata stemplowa, sprawy rozwodowe, Księstwo Warszawskie, sejm, osoby rozwodzące się]

Art. 2.

Czujący się być uciążony wymiarem opłaty stemplowej, może udać się po zmniejszenie takowej do Rządzącego Senatu, który rozpoznawszy stan odwołującej się strony, opłatę takową ostatecznie oznaczy.

[hasła: opłata stemplowa, Senat Rządzący]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby uchwała ta jako prawo od dnia 1 marca 1822 r. obowiązujące uważaną i od kogo należy dopełnioną była. Dla podania zaś do publicznej wiadomości umieścić ją w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych rozkazaliśmy.

Działo się na posiedzeniu Senatu, w Krakowie dnia 8 stycznia 1822 r.

(podpisano) Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(M.P.)

Dzień ogłoszenia jest 1 marca 1822 r.