Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa
z dnia 9 stycznia 1826 r.

O umorzeniu niedoborów od 1 czerwca 1824 r. do 30 maja 1825 r.

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1826 r.

Nr 210 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy, iż Zgromadzenie Reprezentantów z dn. 9 stycznia 1826 r. stosownie do wniesionego wedle art. XI Konstytucji od Senatu projektu umorzenia długów skarbowych od inexigibiliów niemogących być ściągnionych, z czasu od dn. 1 czerwca 1824 r. do końca maja 1825 r., postanowiło, iż przekonawszy się z nadesłanego przez Senat Rządzący wykazu o niemożności ściągnienia poniżej wymienionych należytości skarbowych, z czasu od dn. 1 czerwca 1824 r. do końca maja 1825 r. pochodzących, jako to:

Podatku dymowego – 1124 złp 2 gr.

Podatku ofiary 40 grosza – 2263 złp 6 gr.

Z opłat tytułem zwrotu kosztów leczenia osób w szpitalu chorób wenerycznych i Domu Obłąkanych przypadających – 276 złp 24 gr.

Z czynszów dzierżawnych z pomniejszych realności miejskich – 39 złp 24 gr.

Z opłaty targowego od przekupników i przekupek – 581 złp 12 gr.

Z egzekutnego osobom ubogim darowanego – 119 złp

[Razem] Suma 4404 złp 8 gr. wynoszących, wyraźnie cztery tysiące czterysta cztery złotych polskich, osiem groszy. Tą więc sumę niedoborów niniejszym umarza i z regestrów biorczych Kasy Głównej roku finansowego 1824/25 wykreśloną mieć chce.

[hasła: Zgromadzenie Reprezentantów, Skarb Publiczny, Kasa Główna, rok budżetowy, podatek dymowy, podymne, podatek ofiary, opłata targowa, Senat Rządzący]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby uchwała ta jako prawo od dnia dzisiejszego obowiązujące uważaną i od kogo należy dopełnioną została. Dla podania zaś do publicznej wiadomości umieścić ją w Dzienniku Rządowym rozkazaliśmy.

Działo się na posiedzeniu Senatu w Krakowie dnia 10 marca 1826 r.

[Podpisy] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)