Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 21 grudnia 1822 r.

Zniesienie podatku Subsidii Charitativi

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1823 r.

Nr 4826 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 21 miesiąca grudnia roku bieżącego, za poprzednią Senatu inicjatywą uchwalonym zostało prawo, mocą którego toż Zgromadzenie Reprezentantów: Zważywszy, iż podatek pod tytułem subsidium charitativum w sumie 23 120 złp, 18 gr. przez duchownych, a najwięcej przez włościan z dóbr duchownych opłacany, wyłącznie tylko duchownych i włościan wymienionej natury dóbr dotyka, którzy pomimo tego wszelkie ciężary publiczne wszystkim posiadaczom ziemskim i włościanom w Okręgu Wolnego Miasta Krakowa zamieszkałym wspólnie ponoszą; zmierzając zawsze, ile stan Skarbu dozwala, do porównania ciężarów publicznych, stanowi, co następuje:

Art. 1.

Podatek pod nazwiskiem subsidii charitativi od duchownych i włościan z dóbr duchownych w sumie 23 120 złp, 18 gr. do Skarbu Publicznego opłacany, od 1 czerwca 1823 r. znosi się.
[hasła: podatek subsidium charitativi, Skarb Publiczny, duchowieństwo, włościanie]

Art. 2.

Ustawa niniejsza w niczym nie narusza praw służących dziedzicom dóbr poduchownych, pobierania od gromad tychże dóbr opłat pod tytułem subsidii charitativi, gdzie im pobór tychże wyraźnie kontraktami kupna i sprzedaży za zeszłych rządów przekazanym został.

[hasła: podatek subsidium charitativi]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to jako prawo od dnia 1 czerwca 1823 r. obowiązujące uważanym i od kogo zależy ściśle dopełnionym było. Ażeby zaś do powszechnej wiadomości doszło, umieścić go w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych polecamy. Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dnia 30 miesiąca grudnia 1822 r.

[Podpisy] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(M.P.)

Dzień ogłoszenia jest 1 czerwca 1823 r.