Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 21 grudnia 1822 r.

Zniesienie podatku podymnego

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1823 r.

Nr 4826 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dniu 21 miesiąca grudnia roku bieżącego, za poprzednią od Senatu inicjatywą uchwalonym zostało prawo, mocą którego toż Zgromadzenie Reprezentantów zważywszy: iż podatek pod nazwiskiem półpodymnego przez włościan dóbr narodowych niegdyś królewskimi zwanych, w sumie 3706 złp 28 gr. do Skarbu Publicznego corocznie wnoszony wyłącznie tylko włościan wymienionej dopiero natury dóbr ciąży, gdy tymczasem ciż włościanie obok tego wszystkie inne ciężary klasie tej mieszkańców wspólne ponoszą; dążąc, ile stan Skarbu Publicznego dozwala, do porównania ciężarów publicznych, stanowi, co następuje: Podatek pod nazwiskiem półpodymne w dobrach narodowych niegdyś królewskimi zwanych przez włościan do Skarbu Publicznego w sumie 3706 złp 28 gr. opłacany, z dniem 1 czerwca 1823 r. uchyla się.

[hasła: podatek półpodymny, półpodymne, włościanie, Skarb Publiczny, Zgromadzenie Reprezentantów, Senat Rządzący]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to jako prawo od dnia 1 czerwca 1823 r. obowiązujące uważanym i od kogo zależy ściśle dopełnionym było. Ażeby zaś do powszechnej wiadomości doszło, umieścić go w Dzienniku Rozporządzeń Rządowych polecamy. Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dnia 30 miesiąca grudnia 1822 r.

[Podpisy] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(M.P.)

Dzień ogłoszenia jest 1 czerwca 1823 r.