Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 13 stycznia 1827 r.

Dotycząca klas przy pobieraniu podatku osobisto-klasyczno-przemysłowego

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1827 r.

Nr 305 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a szczególniej mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu oznajmujemy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dn. 13 stycznia br., stosownie do podanego ze strony Senatu w formie konstytucyjnej projektu, uchwalone zostało jednomyślnością prawo, mocą którego toż Zgromadzenie Reprezentantów, zważywszy, iż trzy klasy do subrepartycji podatku osobisto-klasyczno- przemysłowego art. VII ustawy sejmowej z dn. 7 stycznia 1820 r. zapadłej, a przez Senat w dn. 1 lutego tegoż roku ogłoszonej wskazane, nie są dostarczającymi do zachowania należnego stosunku pomiędzy kontrybuentami do jednej że klasy wedle przepisów ustawy z dn. 27 grudnia 1827 r. należącymi, stanowi, iż celem przyniesienia należnej ulgi właścicielom domów bezpiętrowych, równie jak innym uboższym kontrybuentom, zamiast trzech wyżej wspomnianych klas, obywatele do subrepartycji użyci pięć takowychże klas do wyrachowania indywidualnych należytości kłaść nadal winni będą, Co jednak zresztą żadnej innej zmiany w wyż namienionych ustawach pociągać za sobą nie może.

[hasła: Zgromadzenie Reprezentantów, Senat Rządzący, podatek osobisto-klasyczno-przemysłowy, Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa, kontrybuent, klasa podatkowa, subrepartycja]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to jako prawo od dn. 1 czerwca roku bieżącego obowiązujące uważanym i od kogo należy dopełnianym było.

Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dn. 23 miesiąca stycznia 1827 r.

[Podpisano] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)

Dzień ogłoszenia jest 1 czerwca 1827 r.