Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa
z dnia 12 stycznia 1827 r.

O opłatach od uczniów Uniwersytetu oraz licealnych
(przywrócenie składki minerwalnej)

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1827 r.

Nr 309 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a szczególniej mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu oznajmujemy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dn. 12 stycznia br. odbytym uchwalony został, stosownie do zrobionej ze strony Senatu w formie Konstytucją przepisanej inicjatywy, nowy dochód pod tytułem opłaty od uczniów tak Uniwersytetu jak licealnych pobierać się mającej, w następującej osnowie:

Art. 1.

Summa 3000 złp na pomnożenie funduszu Akademii Krakowskiej dla zakrycia wydatków na etacie tejże Akademii umieszczonych, ma wpłynąć na rok etatowy 1827/28 do Kasy Głównej Skarbu Publicznego z opłaty od uczniów Uniwersytetu i licealnych dawniej minerwalia zwanej.

[hasła: Akademia Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Skarb Publiczny, liceum św. Anny, Kasa Główna, rok etatowy]

Art. 2.

Celem zebrania tej sumy oznacza się na ten szczególny jeden rok szkolny 1827/28 rocznie po 8 złp od każdego ucznia Uniwersytetu, a po 4 złp od każdego ucznia licealnego, będących w stanie opłat tych ponoszenia. Sposób zaś poboru tego Senat Rządzący ułoży.

[hasła: Uniwersytet Jagielloński, Senat Rządzący, liceum św. Anny, studenci, licealiści]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to jako prawo od dn. 1 czerwca br. o obowiązujące uważanym i od kogo w czym się go dotyczyć może ściśle zachowanym było.

Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dn. 23 miesiąca stycznia 1827 r.

[Podpisano] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)

Dzień ogłoszenia jest 1 czerwca 1827 r.