Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 4 kwietnia 1827 r.

O przeznaczeniu środków na kościół Bernardynów

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1827 r.

Nr 307 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, a szczególniej mieszkańcom miasta Krakowa wiadomo czynimy, iż stosownie do podanej przez Senat Rządzący ostatniemu Zgromadzeniu Reprezentantów inicjatywy, toż Zgromadzenie zważywszy pilną potrzebę ukończenia reparacji kościoła xx. Bernardynów na Stradomiu, chcąc się oraz przyłożyć, ile fundusze kraju dozwolą, do rozpoczętego przez samo Zgromadzenie rzeczonych księży dzieła, kwotę 2000 złp, wyraźnie złotych polskich dwa tysiące, z funduszu ad extra ordinaria budżetem na rok 1827/28 oznaczonego, na tenże cel jednomyślnie przeznaczyło.

[hasła: Zgromadzenie Reprezentantów, Senat Rządzący, budżet Wolnego Miasta Krakowa, zgromadzenie xx. Bernardynów, Stradom]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to, w czym kogo obowiązuje, dopełnionym zostało.

Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dn. 4 miesiąca kwietnia 1827 r.

[Podpisano] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)