Kolekcja

Komitet Cywilny Reformy

Komitet Cywilny Reformy został powołany przez cara Aleksandra I w dniu 19 maja 1814 r. w związku z planem przekształcenia Księstwa Warszawskiego w Królestwo Polskie, zależne od Rosji. Celem Komitetu było przygotowanie reformy administracji, skarbu oraz prawa cywilnego i karnego. Aby systematycznie przeglądać kolekcję, należy nacisnąć przycisk "Struktura kolekcji".

Struktura kolekcji

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 0

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji