Kolekcja

Weichbild magdeburski w Polsce

Weichbild magdeburski (Ius municipale Magdeburgense) należał do istotnych źródeł prawa sasko-magdeburskiego w miastach polskich XIV-XVIII w. Aby systematycznie przejrzeć zawartość kolekcji (poszczególne teksty, konkretne artykuły), należy nacisnąć przycisk "Struktura kolekcji".

Struktura kolekcji

Kolekcje podrzędne

Kolekcji: 8

Kolekcja zawiera poszczególne artykuły Weichbildu magdeburskiego, uporządkowane …

Wersja Konrada z Opola obejmuje niemieckojęzyczne teksty Weichbildu układu śląsk…

Wersja sandomierska układu śląsko-małopolskiego zawiera rękopisy zawierające łac…

Wersja krakowska układu śląsko-małopolskiego zawiera rękopisy zawierające łacińs…

Rękopisy kompilowane Weichbildu zawierają teksty powstałe z wykorzystania wersji…

Jan Łaski, preparing the edition of Weichbild, reached for the Krakow version, w…

Dzieło Mikołaja Jaskiera jest nie tylko przekładem niemieckiej wulgaty Weichbild…

Edycja Pawła Szczerbica jest naukowym nosi znamiona dzieła naukowego. Szczerbic …

Ostatnio dodane

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji