Filters

Search for: [Alternative title = Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 5 maja 1897, którem wydają się postanowienia przejściowe co do stosowania nowej instrukcyi dla sądów pierwszej i drugiej instacyi.Dz.U.P. z 1897 cz. XLII nr 113]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information