Filters

Search for: [Title = „O potrzebie uzupełnienia „Akt zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego” – edycja dokumentów dotyczących konwokacji litewskiej 1615 roku.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 13\/1 \(2020\)\: 83\-96]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information