Filters

Search for: [Title = Wyrok Sądu Ostatniej Instancji w sprawie Hubertowej o zapłatę 12 000 złp. z 9 VII 1818 r.] OR [Creator = Sąd Ostatniej Instancji Wolnego Miasta Krakowa]

Number of results: 28

items per page

This page uses 'cookies'. More information