Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Creator
  • Date
  • Spatial coverage

Search for: [Title = “The oldest Seym general of crown \"bicameral\" in Piotrkow in 1468 years”. „Najstarszy sejm walny koronny \"dwuizbowy\" w Piotrkowie w 1468 roku”. In\: Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Narodziny Rzeczypospolitej\: studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 2 \(Kraków\: Towarzystwo Naukowe \"Societas Vistulana”\), 1033\-1056] OR [Title = „Najstarszy sejm walny koronny \"dwuizbowy\" w Piotrkowie w 1468 roku”. W\: Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Narodziny Rzeczypospolitej \: studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 2 \(Kraków \: Towarzystwo Naukowe \"Societas Vistulana”\), 1033\-1056] OR [Creator = Uruszczak, Wacław \(1946\-\)]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information