Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Edition
  • Subject
  • Date
  • Spatial coverage
  • Language

Search for: [Subject = zajęcie nieruchomości] OR [Subject = kaucja] OR [Subject = zabezpieczenie hipoteczne] OR [Subject = moratorium hipoteczne] OR [Subject = akt notarialny] OR [Subject = przysięga sądowa] OR [Subject = przysięga stanowcza] OR [Subject = rota przysięgi] OR [Subject = Wydział Profesorów i Doktorów Prawa] OR [Subject = akt urzędowy] OR [Subject = umowa pożyczki] OR [Subject = obowiązki pożyczkobiorców] OR [Subject = przedawnienie] OR [Title = Wywód uciążliwości Męcińskiego w sprawie Trembeckiego o zapłatę prowizji z 1820 r.] OR [Creator = Męciński Onufry pełnomocnik adwokat]

Number of results: 93

items per page

This page uses 'cookies'. More information