Filters

Search for: [Subject = zajęcie ruchomości] OR [Subject = kaucja hipoteczna] OR [Subject = zabezpieczenie hipoteczne] OR [Subject = moratorium hipoteczne] OR [Title = II Wyrok Sądu Ostatniej Instancji w sprawie Trembeckiego o nadanie klauzuli egzekucyjnej z 15 XI 1821 r.] OR [Creator = Sąd Ostatniej Instancji Wolnego Miasta Krakowa]

Number of results: 39

items per page

This page uses 'cookies'. More information