Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Edition
  • Subject
  • Date
  • Language

Search for: [Subject = Komitet Cywilny Reformy] OR [Subject = prawo osobowe małżeńskie] OR [Subject = kodyfikacja] OR [Subject = akta stanu cywilnego] OR [Subject = rozwód] OR [Subject = postępowanie cywilne] OR [Subject = Kodeks Napoleona] OR [Subject = prawo cywilne] OR [Title = Fragmenty protokołu posiedzeń Komitetu Cywilnego Reformy z sesji 7 i 9 obrad toczących się 21 i 28 lipca 1814 r., a obejmujących dyskusję nad wnioskami Sekcji Duchowieństwa i Edukacji dotyczącymi zmian w Kodeksie Napoleona.]

Number of results: 12

items per page

This page uses 'cookies'. More information