Report a problem related to object: Pismo prezesa Sądu Wyższego w Krakowie do Komisarza Nadwornego w sprawie odebrania przysięgi od notariusza Sebastiana Korytowskiego z 31 V 1848 r.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information