Report a problem related to object: „O potrzebie uzupełnienia „Akt zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego” – edycja dokumentów dotyczących konwokacji litewskiej 1615 roku.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 13/1 (2020): 83-96

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information