Report a problem related to object: „O reformie prawa miejskiego w XVI wieku. Ciężkowicka uchwała o prawie prywatnym i administracji”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6/3 (2013): 229-245

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information