Report a problem related to object: “The oldest Seym general of crown "bicameral" in Piotrkow in 1468 years”. „Najstarszy sejm walny koronny "dwuizbowy" w Piotrkowie w 1468 roku”. In: Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Narodziny Rzeczypospolitej: studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 2 (Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana”), 1033-1056

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information