Report a problem related to object: Fragmenty protokołu posiedzeń Komitetu Cywilnego Reformy z sesji 4 i 5 obrad toczących się 10 i 14 lipca 1814 r. obejmujące wstępną dyskusję nad planem reformy kodyfikacyjnej Komitetu Cywilnego.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information