Report a problem related to object: Fragmenty protokołu posiedzeń Komitetu Cywilnego Reformy z sesji 1, 2, 3 i 4 obrad toczących się od 4 do 10 lipca 1814 r. obejmujących debatę o organizacji i zadaniach Komitetu, w tym jego Sekcji Sądowej.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information