Report a problem related to object: Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information