Report a problem related to object: Uchwała Sejmu o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa z 20 lutego 1919 r.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information