Report a problem related to object: Fragmenty protokołu posiedzeń Komitetu Cywilnego Reformy z sesji od 32 do 35 obrad toczących się od 23 do 30 października 1814 r., a obejmujących dyskusję nad rozdziałem I projektu A. Bieńkowskiego.

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information