Report a problem related to object: Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydawanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. 1945 r. Nr 25, poz. 151

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information