Report a problem related to object: Wyrok Sądu Okręgowego w Grodnie Wydział Zamiejscowy w Suwałkach z 12 kwietnia 1939 roku sygn. akt K 49/39

Cancel

*Fields marked with an asterisk are required to complete.

This page uses 'cookies'. More information