Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Edition
  • Subject
  • Date
  • Language

Search for: [Subject = Wydział Profesorów i Doktorów Prawa] OR [Subject = Senat Rządzący] OR [Subject = Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa] OR [Subject = Kodeks Postępowania Sądowego] OR [Subject = Komisja Sejmowo\-Prawodawcza] OR [Subject = uchwalanie ustaw] OR [Title = Pismo Komitetu do układania projektów ustaw przy Zgromadzeniu Reprezentantów w sprawie projektu ustawy o postępowaniu przed Wydziałem Profesorów i Doktorów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego] OR [Creator = Wydział Profesorów i Doktorow Prawa]

Number of results: 31

items per page

This page uses 'cookies'. More information