Filters
 • Collections
 • Group objects
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Edition
 • Subject
 • Users' tags
 • Date
 • Spatial coverage
 • Language

Search for: [Subject = municipal law] OR [Subject = townspeople] OR [Subject = town bill] OR [Subject = town concillors] OR [Subject = Lviv] OR [Subject = merchants] OR [Subject = Jews] OR [Subject = pagans] OR [Subject = Christians] OR [Subject = form of will] OR [Subject = notary] OR [Subject = freedom of testament] OR [Subject = legatee] OR [Subject = movables] OR [Subject = real estate] OR [Subject = prawo miejskie] OR [Subject = mieszczanie] OR [Subject = wilkierz] OR [Subject = rada miejska] OR [Subject = Lwów] OR [Subject = kupcy] OR [Subject = Żydzi] OR [Subject = poganie] OR [Subject = chrześcijanie] OR [Subject = forma testamentu] OR [Subject = notariusz] OR [Subject = swoboda testowania] OR [Subject = legat] OR [Subject = rzeczy ruchome] OR [Subject = nieruchomości] OR [Title = King Ladislaus of Varna issues an ordinance establishing the rules of subjection of residents and merchants arriving in Lviv to Magdeburg law, and establishing the rules of testamentary inheritance specifying the requirements for the validity of a will.] OR [Title = Król Władysław Warneńczyk wydaje ordynację, w której ustala zasady podległości mieszkańców i kupców przybywających do Lwowa prawu magdeburskiemu oraz ustala zasady dziedziczenia testamentowego określając wymogi ważności testamentu] OR [Creator = Ladislaus of Varna] OR [Creator = Władysław Warneńczyk]

Number of results: 159

items per page

This page uses 'cookies'. More information