Regulamin

INFORMACJE RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z dodatkowych funkcji bazy danych „IURA. Źródła prawa dawnego”. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do korzystania z dodatkowych funkcji (po zarejestrowaniu i zalogowaniu). Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do korzystania przez Pana/Panią z bazy danych „IURA. Źródła prawa dawnego”. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest usunięcie ich z bazy danych „IURA. Źródła prawa dawnego”. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail iura@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 31-007 Kraków. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

 

OCHRONA PRAWNA BAZY DANYCH

§ 20 ust. 1 uchwały nr 102/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji