Przewodnik użytkownika

1. Typ obiektów.

„IURA. Źródła prawa dawnego” zawiera obiekty tekstowe w formatach PDF. Podejmowane są starania celem równoległego zamieszczenia obiektów w formacie tekstowym oraz skanu oryginalnego źródła, zwłaszcza w przypadku rękopisów.

 

2. Uzasadnienie dla uznania niewielkich fragmentów tekstu jako samodzielnych obiektów.

Jednym z głównych zadań bazy jest zapewnienie użytkownikom szybkiego wyszukania potrzebnych tekstów prawnych i prawniczych. Dlatego jako osobne jednostki potraktowano poszczególne orzeczenia sądowe, a niekiedy także, zwłaszcza w przypadku prawa średniowiecznego – poszczególne przepisy. W tym ostatnim przypadku jest to uzasadnione możliwością automatycznego porównania odmianek tekstu (zob. punkt 6).

 

3. Graficzny znak obiektu

Każdy graficzny znak obiektu zawiera kilka przycisków, włączających następujące funkcje:

* u góry umieszczony jest przycisk odsyłający do struktury, w której znajduje się obiekt, przykładowo: umiejscowienie danego wyroku Sądu Najwyższego w kolekcji Orzeczeń sądów karnych XIX i XX w.

* główna część obiektu odsyła na podstronę obiektu

* u dołu zamieszczono kolejno: 

- przycisk dodawania tekstu obiektu do porównania (skutkuje to pojawieniem się tego obiektu w zakładce porównaj na górze głównej strony portalu);

            - dodaj do ulubionych (funkcja możliwa po zalogowaniu);

            - eksport cytowania

            - bezpośrednie wyświetlenie obiektu z pominięciem podstrony obiektu.

 

4. Metoda wyszukiwania

Przewidziane są następujące metody wyszukiwania: 

  1. okno wyszukiwania (szczególnie polecane),
  2. poprzez przeszukiwanie struktury kolekcji (szczególnie polecane),
  3. poprzez przeszukiwanie kolekcji,
  4. poprzez indeksy.

* W oknie wyszukiwania wpisanie wyrazu powoduje przeszukiwanie:

            - wszelkich metadanych obiektu, w tym słów kluczowych

            - treści wszystkich jednostek zamieszczonych w „IURA”

            - zakres wyszukiwania można zawężać.

* W przypadku włączenia obiektu, w którego treści znajduje się wyszukiwany wyraz, zostanie on w tekście podkreślony.

* Możliwe jest wpisywanie do okna wyszukiwania cząstek wyrazów, nakazując wyszukiwanie jego odmian: podżega* -> wyszuka podżegacz, podżeganie itp.

* Narzędzie wyszukiwania uwzględnia liczne oboczności pisowni, w szczególności 

- znaki diakrytyczne, przykładowo uwzględnianie: o -> ó

- w pisowni łacińskiej, przykładowo: v -> u 

Wybierając kolekcję i wciskając przycisk „Struktura kolekcji”– wyświetli się logiczna struktura, ukazująca uporządkowany katalog obiektów, w tym poszczególne artykuły aktów prawnych lub wyroków wydanych na podstawie konkretnych artykułów.

Wybierając kolekcję i wciskając przycisk „Przeszukaj kolekcję”– pojawią się wszystkie obiekty zamieszczone w danej kolekcji. Zaznaczając przycisk „Filtrowanie”można zawęzić wyszukiwanie w obrębie wybranej kolekcji.

Wśród przycisków na głównej stronie, u góry po prawej stronie, znajduje się zakładka „INDEKSY”. Pozwala ona na przeszukiwanie wedle słów kluczowych i innych metadanych, którymi opatrzone zostały obiekty (data, autorstwo, język i inne).

 

5. Odesłania między obiektami

Wraz z rozwojem „IURA” obiekty będą ze sobą logicznie wiązane poprzez system wewnętrznych odesłań. Klasycznym przykładem może być ustawa. Pod każdym z artykułów zamieszczane będą odesłania do orzeczeń znajdujących się w bazie lub do stosownych fragmentów innych tekstów, przykładowo od konstytucji Sejmu staropolskiego do dzieł prawników XVI–XVIII w. Możliwe jest także zamieszczenie odesłań do publikacji naukowych lub do stosownych rekordów w katalogach bibliotecznych.

 

6. Porównywanie obiektów

 „IURA” zawiera narzędzie porównywania tekstów. Pozwala ono dodać do porównania do 10 obiektów i uzyskać tym samym obraz różnic pomiędzy nimi (pierwszy zaznaczony tekst będzie stanowił podstawę do porównania). Zalecane jest porównywanie mniejszych jednostek tekstu, przykładowo – poszczególnych artykułów rękopisów średniowiecznych. Przewidziany jest eksport wyników porównania przy pomocy przycisku drukuj (zapisz jako pdf). W przypadku eksportu zalecamy ustawienie w opcjach drukowania poziomej orientacji papieru.

Zobacz film instruktażowy

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji