Kolekcja

Statut Jana Łaskiego (układ śląsko-małopolski)

Jan Łaski, preparing the edition of Weichbild, reached for the Krakow version, which he expanded to include fragments from the Sandomierz version, making corrections and additions to the text. The edition of Łaski received the value of an authentic text, by approving by the king.

Aby systematycznie przejrzeć zawartość kolekcji, należy nacisnąć przycisk "Struktura kolekcji".

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji