Kolekcje

Kolekcji: 17

Kolekcja zawiera przekład wybranych źródeł prawno-historycznych na język angiels…

Weichbild magdeburski (Ius municipale Magdeburgense) należał do istotnych źródeł…

Kolekcja obejmuje edycję konstytucji sejmowych polskiego Sejmu doby średniowiecz…

Kolekcja zawiera akty prawne Wielkiego Księstwa Litewskiego. Aby systematycznie …

Kolekcja zawiera edycje dzieł polskich prawników z XVI-XVIII w. Aby systematyczn…

Kolekcja zawiera księgi miejskie. Aby systematycznie przejrzeć zawartość kolekcj…

Kolekcja obejmuje dokumenty kierowane do miast oraz powstające w miastach. Aby s…

Kolekcja zawiera akty konstytucyjne dotyczące ziem polskich. Aby systematycznie …

Kolekcja zawiera źródła prawa karnego z XIX i XX w. Aby systematycznie przejrzeć…

Kolekcja zawiera różnorodne źródła prawa prywatnego z XIX i XX w. Aby systematyc…

Kolekcja zawiera akty prawne z okresu II Rzeczypospolitej oraz Polskiej Rzeczypo…

Kolekcja zawiera akty prawa austriackiego. Aby systematycznie przejrzeć zawartoś…

Kolekcja zawiera akty prawne, ich projekty oraz akty stosowania prawa z okresu K…

Kolekcja zawiera prawo Rzeczypospolitej Krakowskiej. Aby systematycznie przejrze…

Kolekcja zawiera obiekty związane z prawem polskim okresu 1944-1989. Aby systema…

Kolekcja zbiera obiekty źródłowe związane z projektem 'Ius commune and local tes…

'FONTES. FOstering iNnovative Training in the use of European legal Sources’ is …

Ostatnio dodane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji