Księga sądowa wsi Czermna

2023-08-22
Do kolekcji ksiąg wiejskich dodano kopie oryginału i odpisu księgi wiejskiej czermińskiej, zawierającej 415 zapisek sądowych z XVII i XVIII w. Księga to o tyle ważna, że pochodząca spoza Małopolski, skąd pochodzi większość przetrwałych do dziś ksiąg sądowych wiejskich. Kopia odpisu została poprzedzona spisem zapisek sądowych z ich krótkim opisem merytorycznym, mającym ułatwić orientację w treści księgi. Link do publikacji: https://iura.uj.edu.pl/dlibra/publication/4302.
Fotokopie rękopisu zostały udostępnione do publikacji w serwisie IURA przez bibliotekę Naukową PAU-PAN w Krakowie, a kopię maszynopiśmiennego odpisu publikujemy dzięki porozumieniu z IH PAN jako instytucją prowadzącą i finansującą program edycji staropolskich ksiąg wiejskich, w ramach którego powstały odpisy tworzące obecnie tzw. Teki Vetulaniego (przechowywane w Pracowni Wydawnictw Źródłowych WPiA UJ). Opracowanie księgi sądowej czermińskiej zostało sfinansowane ze środków Wydziału Prawa i Administracji UJ w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Inne aktualności

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji