Statistics of digital library

Number of objects: 952

Readers on-line: 168

Total number of users since Aug 31, 2018: 1 507 663


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Sep 4, 2018

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. PDF [922]
 2. SKAN [506]
 3. Undefined format [14]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. PDF [2 537]
 2. SKAN [515]
 3. Undefined format [51]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Sep 4, 2018

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. Księstwo Warszawskie [7]
 2. Królestwo Polskie Kongresowe [7]
 3. Wielkie Księstwo Litewskie [3]
 4. Sandomierz [1]
 5. Rzeczpospolita Obojga Narodów [1]
 6. Rzeczpospolita Krakowska [1]
 7. Rzeczpospolita [1]
 8. Lublin [1]
 9. Kraków [1]
 10. Ciężkowice [1]
 11. Były zabór pruski [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. Królestwo Polskie Kongresowe [213]
 2. Księstwo Warszawskie [143]
 3. Wielkie Księstwo Litewskie [125]
 4. Były zabór pruski [119]
 5. Rzeczpospolita Obojga Narodów [94]
 6. Rzeczpospolita [47]
 7. Rzeczpospolita Krakowska [27]
 8. Ciężkowice [7]
 9. Sandomierz [4]
 10. Lublin [4]
 11. Kraków [4]

This page uses 'cookies'. More information