Statistics of digital library

Number of objects: 1 195

Readers on-line: 129

Total number of users since Aug 31, 2018: 2 562 983


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Sep 4, 2018

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. PDF [1 169]
 2. SKAN [610]
 3. Undefined format [14]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. PDF [5 544]
 2. SKAN [797]
 3. Undefined format [56]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Sep 4, 2018

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. były zabór austriacki [9]
 2. II Rzeczpospolita [8]
 3. Księstwo Warszawskie [7]
 4. Królestwo Polskie Kongresowe [7]
 5. Polska Rzeczpospolita Ludowa [6]
 6. Wielkie Księstwo Litewskie [5]
 7. Rzeczpospolita Obojga Narodów [3]
 8. były zabór pruski [1]
 9. Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego Okręg [1]
 10. Sandomierz [1]
 11. Lublin [1]
 12. Kraków [1]
 13. Dobczyce [1]
 14. Ciężkowice [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. Królestwo Polskie Kongresowe [766]
 2. II Rzeczpospolita [663]
 3. Księstwo Warszawskie [460]
 4. były zabór pruski [313]
 5. Rzeczpospolita Obojga Narodów [238]
 6. Wielkie Księstwo Litewskie [221]
 7. Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego Okręg [178]
 8. Dobczyce [166]
 9. Polska Rzeczpospolita Ludowa [137]
 10. były zabór austriacki [109]
 11. Sandomierz [16]
 12. Lublin [16]
 13. Kraków [16]
 14. Ciężkowice [12]

This page uses 'cookies'. More information